توضیح درباره صاحب امتیاز:

مدیر و صاحب امتیاز آقای حسین نوروزی پیام

 

ماموریت ها و رسالت ها :

  • ایجاد ، راهبری و ساماندهی یک بازار اینترنتی توانمند ، خلاق و نوآور و تهیه کالاهای مورد نیاز مشتریان با تنوع ، مرغوبیت ،اصالت ، کیفیت و خدمات مورد در خواست ایشان در راستای تکریم مشتری و تلاش برای خدمت به مردم با هدف صرفه جویی در زمان و هزینه ها مطابق استانداردهای ملی و حرفه ای و قوانین تجارت الکترونیکی .
  • سامان دهی و حفظ سرمایه های فردی و اجتماعی از طریق اشاعه و توسعه خدمات فروش غیر حضوری و مجازی با انتخاب شیوه ها و روش های بدیع در گسترش هر چه بیشتر این خدمات اجتماعی و اقتصادی در فضای وب و اینترنت .

 

ارزش ها :

صداقت و امانتداری :امانتداری ، درستکاری و صداقت و ایجاد اعتماد عمومی در همه سطوح جامعه .

خلاقیت و نو آوری : اندیشیدن خارج از قالب و چارچوب های رایج و داشتن شهامت ، جسارت و جرات و نیز آمادگی برای تغییر با توجه به در خواست و نیاز های مشتری .

سرعت ، دقت و مسئولیت : احساس ضرورت و تسریع در انجام فعالیت ها و تامین نیاز های مشتری به طور دقیق و داشتن تعهد و مسئولیت در انجام موثر و کارای فعالیت های مرتبط با مشتریان بازار پیام کالا .

دانش و آگاهی : توسعه علم و بکار گیری دانش های جدید در حوزه فن آوری و فضای مجازی و کاربردی نمودن آنها .

فروتنی و تواضع : هم سطحی و همراهی با مردم و مشتریان و عدم اختصاص امتیاز یا ارزش ویژه برای خود در مقابل دیگران .

صبر و شکیبایی : افزایش خود کنترلی و با لا بردن آستانه تحریک و فعالیت مداوم و پیاپی در فبال تعهد به مشتری .

پذیرش و شفافیت در کار : حضور داشتن با تمام وجود و امکانات و تجهیزات در راستای پشتیبانی و حمایت از مشتری جهت نیل به اهداف و مقاصد ایشان .

ادب و نزاکت : مشعوف نمودن مشتریان با حفظ ارزش ، حرمت و جایگاه و منزلت انسانی مشتری و ارج نهادن به نیاز های وی و تامین این نیازها و ارزشهایی که به آن اعتقاد داریم بهترین الگو برای رسیدن به چشم انداز ، ماموریت و اهداف بازار مجازی پیام کالا است که این ارزشها سر لوحه همه فعالیت های ماست .

 

هدف پیام کالا چیست؟

فروشگاه اینترنتی پیام کالا با هدف تمرکز بر تامین کالاهای مورد نیاز خانواده ها با حداقل قیمت و سریعترین شکل ممکن ایجاد شده است.