دسته بندی ها :

در این لینک میتوانید برترین سایتها در ایران از نظر سایت www.alexa.com را مشاهده کنید:

http://www.alexa.com/topsites/countries/IR

منبع : www.alexa.com