دسته بندی ها :

ماکت ماشین فلزی پیکان عقب کش بزرگ (طول 15 سانتیمتر) در دو طرح پلیس نیروی انتظامی (خطوط کناری سبز) و پلیس راهنمایی و رانندگی (خطوط کناری آبی) در پیام کالا موجود شد. تصاویر این دو محصول و لینک خرید در اینجا موجود است:

ماکت عقب کش پیکان پلیس راهنمایی و رانندگی اسباب بازی ماشین فلزی

ماکت عقب کش پیکان پلیس راهنمایی و رانندگی اسباب بازی ماشین فلزی

پیکان نیروی انتظامی اسباب بازی ماشین فلزی : خرید انواع مدل ماکت ماشین های ایرانی و خارجی فلزی

پیکان نیروی انتظامی اسباب بازی ماشین فلزی : خرید انواع مدل ماکت ماشین های ایرانی و خارجی فلزی

ماکت عقب کش پیکان پلیس راهنمایی و رانندگی اسباب بازی ماشین فلزی

ماکت عقب کش پیکان پلیس راهنمایی و رانندگی اسباب بازی ماشین فلزی

لینک خرید :

پیکان پلیس راهنمایی و رانندگی اسباب بازی ماشین فلزی

پیکان نیروی انتظامی اسباب بازی ماشین فلزی

 

با سپاس پیام کالا