دسته بندی ها :

تفکیک جنسیتی اسباب بازی ها

همیشه نوعی تفکیک جنسیتی در ذهن پدیدار میشود، وقتی صحبت از اسباب بازی می کنیم .

حتی در فروشگاه های اسباب بازی فروشی چیدمان قفسه های اسباب بازی :

به این صورت است که عروسک ها، خانه های عروسکی و … با تم صورتی در یک سمت قفسه و ماشین ها و اسباب بازی های جنگی و … با تم آبی در طرف دیگر قفسه ها چیده شده است.

فروشگاه اسباب بازی پیام کالا- تفکیک جنسیتی

فروشگاه اسباب بازی پیام کالا- تفکیک جنسیتی

این نوع تفکیک جنسیتی از نظر روانشناسی کاملا اشتباه است .

ممکن است در روند رشد کودکان تاثیر گذار باشد، زیرا اسباب بازی تاثیر بسیار مهمی در زندگی و رشد فکری کودکان میگذارد.

اسباب بازی ها بر اساس علاقه کودک باید انتخاب شوند.

باشگاه ایالت متحده به نام “Let Toys Be Toys” فروشندگان اسباب بازی را از تفکیک سازی اسباب بازی بر اساس جنسیت کودک منع کرده اند .

طی گزارش داده شده از سمت روانشناسان و جامعه شناسان معلوم شد :

والدین نسبت به این تصمیم گیری ابراز رضایت کرده اند.

فروشگاه اسباب بازی پیام کالا- تفکیک جنسیتی

فروشگاه اسباب بازی پیام کالا- تفکیک جنسیتی

اسباب بازی ها بر اساس ویژگی ها به 5 دسته طبقه بندی می شوند:

1.اسباب بازی کاملا دخترانه

2.اسباب بازی کمی دخترانه

3.اسباب بازی بی طرف

4.اسباب بازی کمی پسرانه

5.اسباب بازی کاملا پسرانه

اسباب بازی هایی که به جنسیت مربوط می شود در مقابل اسباب بازی های بی طرف کمتر جنبه آموزشی دارد.

امید به آن است که در آینده اسباب بازی ها بر اساس ویژگی های آنها مانند آموزشی، فکری، فیزیکی و… دسته بندی شوند.

به جای اینکه از لحاظ رنگ یا جنسیت تفکیک شوند.