وسایل سرگرمی کودک و تفکیک جنسیتی در اسباب بازی های کودکان

Childrens fun instruments and gender segregation in children’s toys

وسایل سرگرمی کودک و تفکیک جنسیتی در اسباب بازی های کودکان

وسایل سرگرمی کودک  بر اساس علاقه های شخصی بایذ انتخاب شوند و جنسیت کودک  برای انتخاب نباید ملاک قرار گیرد. اسباب بازی ها جنسیت مدار نیستند، بلکه این فروشندگان هستند که آنها را به صورت مجزا در قفسه ها می چینند و به فروش می رسانند.

بیشتر والدین از اینکه اسباب بازی بچه ها بر اساس رنگ صورتی و آبی تفکیک کنند، خسته شده اند.

طی کنفرانسی که با تمرکز بر موضوع “گونه های جنسیتی متفاوت و رسانه ها” با حضور جمعی از کارشناسان و تولیدکنندگان وسایل سرگرمی و اسباب بازی کودکان برگزار شد

تصمیم جدی مبنی بر حذف برچسب بر روی اسباب بازی که جنسیت کودک را مشخص می کرد، اعلام شد. غالبا تفکیک اسباب بازی بر اساس جنسیت یا از سمت فروشندگان اسباب بازی جهت بازاریابی بهتر صورت می گیرد و یا تحت تاثیر کلیشه های قدیمی والدین چنین انتخابی هست.

وسایل سرگرمی کودک  بر اساس علاقه های شخصی بایذ انتخاب شوند و جنسیت کودک  برای انتخاب نباید ملاک قرار گیرد. اسباب بازی ها جنسیت مدار نیستند، بلکه این فروشندگان هستند که آنها را به صورت مجزا در قفسه ها می چینند و به فروش می رسانند.

بیشتر والدین از اینکه اسباب بازی بچه ها بر اساس رنگ صورتی و آبی تفکیک کنند، خسته شده اند.

طی کنفرانسی که با تمرکز بر موضوع “گونه های جنسیتی متفاوت و رسانه ها” با حضور جمعی از کارشناسان و تولیدکنندگان وسایل سرگرمی و اسباب بازی کودکان برگزار شد

تصمیم جدی مبنی بر حذف برچسب بر روی اسباب بازی که جنسیت کودک را مشخص می کرد، اعلام شد. غالبا تفکیک اسباب بازی بر اساس جنسیت یا از سمت فروشندگان اسباب بازی جهت بازاریابی بهتر صورت می گیرد و یا تحت تاثیر کلیشه های قدیمی والدین چنین انتخابی هست.

انتهای محتوا

محتوایی برای بارگذاری وجود ندارد

بارگذاری مطالب بیشتر