بازی فکری لگو

بازی فکری لگو

بازی فکری لگو : لگو ، نوعی بازی فکری است که از کنار هم گذاشتن قطعات مکعبی و آجری، شکل های مختلفی را با آنها میتوان ساخت .این قطعات از پلاستیک ساخته شده اند و به راحتی می توان آنها را بر روی یکدیگر سوار کرد و پس از مونتاژ، آنها را از یکدیگر جدا […]

نمایش بیشتر
X