نمونه ای از رسید های پستی بسته های ارسالی پیام کالا :

نمونه ای از رسید های پستی بسته های ارسالی پیام کالا :

در این نوشته تعدادی از رسیدهای پستی مرسولات پستی پیام کالا جهت نمونه چگونگی ارسال سفارشات قرار داده شده است:   سپاس

نمایش بیشتر
X
قالب فروشگاهی